Skip to main content

Naše Služby

Naši klienti jsou našimi partnery.
01

RPO (Recruitment Process Outsourcing)

RPO Konzultanti jsou proškoleni a schopní okamžitě naskočit na projekt a pomoct v oblasti, která je pro Vás aktuálně důležitá (např. sourcing, pre-selekce CV’s, HR administrativa, full-cycle recruitment, poskytujeme také Interim HR Managery či HR Projektové Managery aj.)

Jaká je výhoda RPO? Rozhodně je to škálovatelnost. RPO Konzultant může začít velmi rychle, je zaškolený, orientuje se v požadované problematice, můžete si jej zapůjčit na krátkodobé i dlouhodobé projekty, na part-time či full-time, přičemž si sami definujete oblast, se kterou by Vám měl RPO Konzultant pomoci.

RPO služba je ideálním řešením, jak posílit váš HR tým. V situacích, kdy vám dlouhodobě onemocní kolega, nebo se vám nováček neosvědčí ve zkušební době, nemáte z HQ schváleného dalšího interního HR specialistu a váš HR tým je přetížený (RPO se dá vykázat jako investice na projekt), nebo jen potřebujete vypomoct s krátkodobým projektem a nevíte, zda byste pak nového kolegu dále využili.

RPO služby tvoříme klientům na míru a podle klienta vybíráme Konzultanta. Každý klient si může Konzultanta sám vybrat, poněvadž osobnostní fit je velmi důležitý pro obě strany.

Data driven recruitment, práci s daty a následné sdílení našich „best practices“ s klientem a reportování na pravidelné týdenní bázi považujeme za naprostý základ.

Naši klienti jsou našimi partnery. Každý RPO Konzultant spolupracuje s KAM (Key Account Manager), který se stará o to, aby každý projekt probíhal dle očekávání obou stran.

RPO model je vhodný pro startupy, menší či středně velké společnosti až pro velké korporace.

02

Executive Search

V rámci executive search spolupracujeme s našimi partnery velmi intenzivně. Našim cílem je mít menší počet partnerů a těm se kvalitně věnovat. Počáteční fáze jednání je pro nás velmi důležitá zejména proto, abychom dokázali klientovi potvrdit, zda jsme schopni dostát jeho požadavkům.

V oblasti Executive Search je pro nás stěžejní interní ATS, díky kterému bychom se chtěli klientům a kandidátům co nejvíce přiblížit, nezahlcovat je emaily a telefonáty, ale produktivně a efektivně pracovat s interními daty. A námi využívané ATS je v tomto směru opravdu unikátní a pokrokové!

Důležitá je pro nás práce s profesní sítí LinkedIN, ale i s dalšími sociálními sítěmi. Nicméně si přejeme, aby tato věta nevyzněla jako pouhé klišé. Práci se sociálními sítěmi bereme vážně, neděláme „kobercové nálety“ na všechny, jen trochu vhodné, kandidáty. S čímž souvisí také budováni Osobního Brandu našich Recruiterů/Konzultantů. Důraz klademe stejně jako u RPO Konzultantů na kvalitu, partnerství a vzájemný respekt.

Další služby

HR konzultace

Získejte cenné informace, které vám pomohou vytvářet efektivnější a účinnější strategie HR.

Market mapping

Pomáháme našim klientům získat větší povědomí o trhu a konkurenci, ať už v oblasti náboru nebo výplatních pásmech.

Salary surveys

Nabízíme aktuální a přesné informace o platových úrovních v různých oborech. Udržte si konkurenční výhodu na trhu práce.

Sjednejte si s námi schůzku