Skip to main content

Rozhovor s Renatou Fuksovou na téma „Working Parents“

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla aktivně podporovat pracující maminky?

Když jsem se jako máma dvou holčiček vracela do práce, tušila jsem, že skloubit vše dohromady,
bude náročné. Z jedné směny jsou rázem dvě a obě si žádají vysoké nasazení. Měla jsem ale štěstí, že
společnost, kde pracuji, maminky a tatínky podporuje a vychází jim vstříc. To byl vůbec první
předpoklad, abych se mohla vrátit na pozici, z níž jsem na mateřskou odcházela. Byla jsem si toho
vědoma a právě někdy v té době ve mně začala uzrávat myšlenka, jak by bylo možné podpořit ženy,
které mnohdy takové štěstí nemají. A protože jsem také koučka a lektorka, nabízelo se zaměřit
pozornost tímto směrem. Ve spolupráci se společností QED Group jsme společně s psycholožkou
Helenou Kubovskou vytvořily program nazvaný Working mum, který se tím, jak sladit péči o sebe,
svou rodinu i kariéru zabývá.

Jaké možnosti pro rodiče vracející se po MD/RD společnost, kde pracujete, nabízí?

Jak už jsem zmínila, u nás v EY (Ernst & Young) jsou rodiče v maximální možné míře
podporováni. Snažíme se, aby jejich návrat do práce byl co nejsnazší. Maminky i tatínkové
mají k dispozici flexibilní úvazky či si mohou pracovní dobu rozvrhnout tak, aby jim to
vyhovovalo. Také mají možnost využít služeb interního kouče či mentora, který jim může
pomoci s tím, jak sladit péči o rodinu a sebe s pracovními povinnostmi. Tyto služby jsou
našim lidem k dispozici nejen po návratu z mateřské či rodičovské, ale také před nástupem
na ni či během této takzvané dovolené. Krom toho pro rodiče v EY připravujeme pestrou
škálu aktivit, akcí a workshopů pod vedením zkušených odborníků, např. z řad psychologů či
terapeutů. A v neposlední řadě mohou (a to samozřejmě nejen rodiče) využívat programy
podporující well-being, ať už se jedná o posilování fyzického či psychického zdraví a
odolnosti. Těch aktivit máme opravdu hodně.

S čím se podle vás pracující maminky nejčastěji potýkají?

Maminky musejí po návratu do práce překonat celou řadu překážek. Občas z toho člověk může mít
pocit, že jde o překážkový běh, který nebere konce. Zpravidla jde o nedostatečnou podporu rodiny,
kdy největší zátěž, co se péče o dítě a celý management rodiny týče, nese na bedrech žena (čest
výjimkám). Pak je to nedostatek zkrácených úvazků, stejně jako míst ve školkách, což nezřídka vede
k tomu, že žena pracuje po nocích, aby se přes den mohla věnovat dětem. Tlak a předsudky okolí,
často i našich nejbližších. Absence času pro sebe a v neposlední řadě chybějící energie, protože
býváme k dispozici 24/7, když je to potřeba. Dobrá zpráva je, že se s tím dá do určité míry pracovat.

Říkáte, že se s tím dá pracovat. Prozradíte nám, co se vám osvědčilo při snaze skloubit práci s dětmi
a rodinným životem?

Začnu trochu ze široka a u sebe, protože kromě toho, že potřebujeme skloubit práci s péčí o děti a
rodinu, tak se také potřebujeme postarat o sebe, abychom na vše zmíněné měli*y sílu. Mně osobně
pomáhá se na chvilku zastavit a uvědomit si, jak na tom aktuálně jsem, jak bych na tom chtěla (a dost
možná i měla) být a co pro to mohu udělat, případně, kdo mi s tím může pomoci. Naučila jsem se být
k sobě laskavá a kultivovat v sobě všímavost k sobě i k druhým. Možná to zní trochu vzletně, ale věřte
mi, že se vám velmi uleví, když na sebe nebudete klást nesplnitelné nároky a budete všímavější.
Pak je to určitě o nastavení očekávání celé rodiny. Rozdělení povinností, práci se zdroji, tzv. energy
management. My totiž většinou, když není čas, škrtáme z programu to, co nás dobíjí. A to je
pochopitelně špatně.

V neposlední řadě je to také o dobrém plánování, což znamená: mám plán, ale jsem připraven*a jej
podle situace změnit, a otevřené komunikaci.

Mohla bych pokračovat, ale co si to říct osobně?

Budu se na Vás těšit 18.4. 2023 v 10 hod. v Galerii Zlatá husa.